ZÁKAZNÍK

• Nová registrace
• Zapomenuté heslo
• Zákaznická podpora

• Proč se registrovat?
OBSAH KOŠÍKU
Košík je prázdný
OBLÍBENÉ POLOŽKY
Oblíbené
KRÁTKÉ ZPRÁVY
Prodejní veletrh starožitností ANTIQUE

Rádi bychom Vás pozvali na tradiční prodejní veletrh starožitností, který se koná dne 23. - 26.11.2017 v Novoměstské radnici, Praha 2. Pro naše stálé zákazníky máme opět připraveno několik VIP vstupenek.

Domů » Obchodní podmínkyVšeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

1. Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě, jehož provozovatelem je společnost DREAM WORK s.r.o., se sídlem Maiselova 38/15, 11000, Praha 1, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 170381 (dále jen prodávající).

2. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kupující realizací objednávky současně potvrzuje, že akceptuje obchodní podmínky.

3. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, a to zejména občanským zákoníkem (z.č. 89/2012 Sb. - dále jen OZ) a zákonem o ochraně spotřebitele (z.č. 634/1992 Sb.) v platném znění.

 II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Kupující objednává u prodávajícího zboží, které je uvedeno na internetových stránkách www.antik-diamond.com. Kupující si vybere zboží, způsob dodání, platbu a vyplní veškeré údaje potřebné pro realizaci objednávky (údaje jsou označeny prodávajícím jako povinné). Objednání je ukončeno vystavením objednávky a potvrzením objednávky ze strany kupujícího. Kupující potvrzením objednávky prohlašuje, že u prodávajícího závazně objednává v objednávce uvedené zboží, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí a považuje je pro sebe za závazné.

2. Vzhledem ke specifické nabídce zboží prodávajícím a množstevnímu omezení (většina zboží je v nabídce pouze v počtu 1 ks), prodávající kupujícímu doporučuje, aby před realizací objednávky telefonicky ověřil dostupnost zboží.

3. Objednávka kupujícího se pro účely obchodních podmínek považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy na zboží uvedené v objednávce. Kupní smlouva na zboží uvedené v objednávce (dále jen kupní smlouva) mezi kupujícím a prodávajícím je uzavřena okamžikem doručení objednávky potvrzené prodávajícím kupujícímu. Potvrzení obsahuje souhrn objednaného zboží, celkovou cenu, způsob dopravy (převzetí zboží) a formu platby (výzvu k zaplacení zboží). Kupující souhlasem s těmito obchodními podmínkami prohlašuje, že souhlasí s tímto způsobem uzavření kupní smlouvy.

4. Pokud kupující zboží objednává jako podnikatelský subjekt s platným českým IČ, nese plnou zodpovědnost za věcnou správnost dodacích a fakturačních údajů. Ty musí korespondovat s údaji zapsanými v živnostenském rejstříku a obchodním rejstříku.

5. Pokud kupující nesplní svůj závazek zaplatit a odebrat závazně objednané zboží, prodávající má právo vyřizování dalších objednávek takového kupujícího pozastavit, případně odmítnout

6. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky v níže uvedených případech:

A. Došlo-li k systémové poruše počítačové sítě, softwarové chybě nebo selhání lidského faktoru

B. Při stanovení ceny, která zjevně neodpovídá obvyklé ceně na trhu

C. Jedná-li se o zákazníka, který už v minulosti porušil obchodní podmínky nebo nesplnil své smluvní závazky

D. Je-li objednávka vystavena na evidentně podezřelou nebo smyšlenou (neexistující) doručovací adresu

E. Pokud bylo objednané zboží prodáno ve stejný okamžik v kamenném obchodě

Ve všech výše uvedených případech bude zákazník kontaktován (telefonicky nebo emailem).

III. Reklamace, odstoupení od kupní smlouvy

1. Je-li kupujícím spotřebitel (nevztahuje se na právnické osoby a fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona, tj. podnikatele), může do 14 dnů od doručení zboží v souladu s ustanovením § 1829 OZ i bez udání důvodu od smlouvy odstoupit a zboží vrátit. Zboží musí být vráceno nepoškozené (v půdním stavu), bez zjevných vad způsobených užíváním nebo výměnou částí zboží a v původním obalu. Zboží lze vrátit jedním z následujících způsobů:

• zasláním na adresu prodávajícího

• osobním doručením do kamenného obchodu (viz záložka Kontakt v internetovém obchodě)

2. Při zasílání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k poškození či zničení vráceného zboží. Za zboží poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit peníze (kupní cenu).

3. Ke zboží je nutno přiložit kopii dodacího listu nebo faktury a písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy. Písemné vyrozumění o odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

4. Náklady spojené s dodáním zboží zpět na adresu prodávajícího hradí kupující.

5. Navrácení zboží prodávajícímu NELZE provést dobírkou. Takto vrácené zboží NEBUDE prodávajícím převzato.

IV. Ochrana osobních údajů

1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu, nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či jinak zneužity. Při nakládání s osobními daty se prodávající řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Vyplněním registračního formuláře resp. potvrzením objednávky dle čl. II. dává kupující prodávajícímu souhlas se shromažďováním a zpracováním poskytnutých osobních údajů. Poskytnuté informace jsou ukládány v zabezpečené databázi a nejsou poskytovány třetím osobám. Kupující má právo požádat o vymazání či opravu osobních údajů (změnu či zrušení registrace).

V. Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 12000 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz

3. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.

VI. Ostatní ujednání

1. Jakékoliv kopírovaní včetně obrázků a fotografií bez písemného souhlasu autora není dovoleno.

2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávájí, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Ve vztahu k (zahraničnímu) spotřebiteli nemusí být tato volba práva vždy platná. Tuto otázku je nutné posuzovat vždy v konkrétním případě zvlášť.

Facebookbanner
copyright © Antik Maiselova | mapa stránek | online: 117 | přístupů: 1813357 | sestaveno za: 0.035s | design&css: Studio Kružítko | hosting&programming: speedweb.cz